Complete aanpak van werkdruk

voor HR & leidinggevende

Stop de stress

De mate van werkdruk die medewerkers ervaren stijgt al jaren, met stijgende werknemersontevredenheid en ziekteverzuim tot gevolg. Echter de oorzaken van deze werkdruk kunnen niet eenduidig of zelfs ongrijpbaar lijken. Wat speelt er nou echt? En wat kun je als organisatie doen om werkdruk langdurig te verlagen? En nog belangrijker: wat kun je doen om het werkplezier en de vitaliteit van de medewerkers te verhogen?

Werkdrukverlager is jouw partner bij het integraal aanpakken van de werkdruk binnen je organisatie. We bieden advies en consult op maat aan leidinggevenden en HR-afdelingen. Op het gebied van werkdruk, vitaliteit, efficiënte werkprocessen en communicatie. Daarnaast kunnen we inzicht bieden in de oorzaken van werkdruk binnen een team of organisatie. En trainen en coachen we leidinggevenden en medewerkers in grip op hun e-mail, tijd en stress.

Werkdrukverlager producten voor HR & Leidinggevenden

Werkdrukoorzaken onderzoek

Werkdrukverlager kan binnen uw organisatie onderzoek doen naar de hoogte en oorzaken van werkdruk. Middels interviews, enquêtes en bedrijfsbezoeken worden de werklast en werkdruk van medewerkers in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de organisatiestructuur en -cultuur, de werklast binnen functies en naar persoonskenmerken van medewerkers.

De uitkomsten kunnen gebruikt worden om gerichter de werkdruk binnen de organisatie aan te pakken en kunnen gezien worden als aanvulling op een medewerkers-tevredenheidsonderzoek of een RI&E.

Werkdrukverlager voor leidinggevenden

Programma waarin leidinggevenden leren de werkdruk bij je medewerkers te herkennen, oorzaken te achterhalen en op te lossen.

Aan de orde komen:
·       Oorzaken werkdruk
·       Werkdruk herkennen
·       Mogelijkheden om werkdruk te verlagen
·       Werkplezier verhogen
·       Werkdruk bespreekbaar maken
·       Vitaliteit werknemers bevorderen

Werkdrukverlager totaal programma

Langdurig traject voor complete en integrale aanpak van werkdruk binnen uw organisatie, waarbij Werkdrukverlager uw advies- en sparringpartner is.

Onderdelen kunnen zijn:
·       Onderzoek oorzaken werkdruk
·       Trainen en/of coachen medewerkers
·       Training leidinggevenden
·       Opzet vitaliteitsprogramma
·       Advies en consult op maat

Hoe kan Werkdrukverlager je helpen?

Werkdrukverlager biedt mogelijkheden op maat om jouw team of organisatie te ondersteunen in het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier. Samen kunnen we aan de slag met:

 • Het in kaart brengen van de oorzaken van werkdruk
 • Het opzetten van een vitaliteitsprogramma
 • Het inrichten van efficiëntere werkprocessen
 • Effectievere communicatie of minder e-mail
 • Het verhogen van het werkplezier
 • Het coachen en trainen van medewerkers

We zoeken oplossingen die passen binnen jullie organisatie en cultuur om zo tot passende en blijvende oplossing te komen. Informeer gerust naar alle de mogelijkheden.

Rol leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in de aanpak van werkdruk en het verhogen van werkplezier! Deze rol wordt vaak onderschat. In de training voor leidinggevenden leren zij werkdruk te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen. Managers kunnen vaak veel meer doen dan gedacht voor de tevredenheid en vitaliteit van hun medewerkers. Zeker het onderzoeken waard.

Voorbeelden van de inzet van Werkdrukverlager

 • Sparringpartner voor diverse leidinggevenden en hr-medewerkers op het gebied van werkdruk, thuiswerken en werkgeluk;
 • Burn-out preventie voor diverse medewerkers binnen oa gemeenten en onderwijs;
 • Participeren in de vitaliteitscommissie van een grote assuratietussenpersoon;
 • Trainingen voor vele teams in efficiënt werken met e-mail en e-mailetiquette, oa voor Aegon;
 • Leidinggevenden van diverse zorg- en welzijnsorganisaties getraind in het verlagen van werkdruk voor henzelf en hun medewerkers;
 • Onderzoek doen binnen oa een museum naar de oorzaken van werkdruk en de resultaten gebruiken in een training;
 • Trajecten voor teams rond efficiënter samenwerken, oa bij het UWV;
 • Gastcollege geven op een hogeschool aan studenten HRM over werkdruk.

Neem nu contact op

Of het nou komt door een medewerkerstevredenheid enquête, RI&E, ziekteverzuimcijfers, signalen vanuit de OR of door de corona-crisis: dit is hét moment om te zorgen voor gelukkige en gezonde medewerkers!

Hoe ons traject er ook uit komt te zien, het begint met een telefoontje of mailtje. Neem daarom nu gerust contact met me op. Dan maken we een afspraak om je wensen en behoeften rustig door te spreken en zoeken we een aanpak die bij jou en je organisatie past. Heb je nog vragen, of twijfel je nog? Blijf niet rondlopen, maar neem contact op. Ik help je graag!

Annemiek TigchelaarHR & LG