Blogs

Inspiratie voor grip op je tijd stress en e-mail

Onderzoek thuiswerkdruk: een op de twintig maakt zich zorgen of dit vol te houden is.

Wat geeft de meeste werkdruk bij mensen die nu massaal thuiswerken en wat helpt het beste tegen deze werkdruk? Terwijl de thuiswerktips ons om de oren vliegen tijdens deze coronacrisis, is Annemiek Tigchelaar van Werkdrukverlager vooral benieuwd naar de ervaringen van mensen thuis. Onderzoek onder ruim 240 thuiswerkers gaf een gemêleerd beeld*.

Eerst het goede nieuws: een ruime meerderheid van de thuiswerkers geeft aan de huidige situatie pittig te vinden, maar er wel doorheen te komen. Toch maakt een op de twintig mensen zich zorgen of ze het wel vol kunnen houden.

“Het gemis van collega’s weegt zwaar”

Voor een derde van de respondenten is de werkstress gelijk gebleven, maar bij bijna de helft is de werkdruk (sterk) gestegen. Opvallend genoeg draagt het niet live kunnen zien van collega’s of klanten het meest bij aan de hogere werkdruk. Het gemis van de sociale aspecten van werk weegt dus zwaar. Verder dragen vooral het eentonige beeldschermwerk, de combinatie met zorgtaken en de vele online vergaderingen bij aan de hogere werkdruk. Overigens zegt meer dan de helft voorheen ook al wel thuis te werken, maar dat de mate waarin het nu gebeurt een flinke verandering is. Voor een op de zes is thuiswerken compleet nieuw.

Thuis meer werkuren
Ongeveer een op de drie mensen werkt evenveel uren als voorheen, maar eenzelfde groep werkt juist meer uren. Vaak komt dit door de combinatie werk en zorgtaken, maar ook doordat communicatie moeilijker verloopt, er meer werk is of doordat de reistijd nu bij werktijd wordt getrokken.
Een deel van de mensen heeft zelf de neiging te veel of te lang door te werken. Factoren die daarvoor zorgen zijn het ontbreken van normale start- en stoptijden en door het gevoel zich extra te moeten bewijzen naar collega’s bij het thuiswerken.

“Een kwart van de mensen met kinderen zegt niet geheel aan werk toe te komen of ernstig in de knel te komen”

Mensen die minder werken doen dat meestal doordat thuiswerken niet goed lukt of kan. Soms zijn er andere taken of is  er minder werk. Ook door minder reistijd en minder kletspraatjes nemen de werkuren af. Een enkeling verwacht na deze periode wel achterstallig werk te moeten wegwerken.

Een kwart van de mensen met kinderen zegt niet geheel aan werk toe te komen of ernstig in de knel te komen. Gelukkig zegt een derde dat de leidinggevende heel flexibel en begripvol met deze situatie om gaat. Ruim een derde van de thuiswerkers zegt de zorg voor kinderen samen met de partner op te kunnen lossen. Bij de overige mensen met kinderen, kunnen de kinderen zelfstandig werken.

Het merendeel 59% werkt (nagenoeg) de normale werktijden. Ongeveer een kwart werkt meer versnipperd over de dag en avond of werkt te lang door. Opvallend is dat 58% van de mensen aangeeft geen dagplanning of rooster te maken en gewoon kijkt hoe de dag verloopt.

Geen reistijd het grootste voordeel van thuiswerken
Meer flexibiliteit maar vooral geen reistijd is een enorm voordeel van thuiswerken. Een op de drie thuiswerkers zegt zichzelf beter te kunnen concentreren. Daarnaast worden het minder en korter vergaderen en meer tijd en aandacht voor gezinsleden vaak als voordelen genoemd. Mensen zien vaker de voordelen van online vergaderen dan de nadelen. Al is het dus vermoeiender, de meerwaarde wordt wel ingezien.

Opvallend is dat een kleine meerderheid van de thuiswerkers de luxe van een eigen, aparte werkkamer geniet. Anderen delen een werkplek of werken aan de keukentafel. Er zijn wel vaak zorgen over de ergonomie van de werkplek thuis; hier is meer aandacht voor nodig.

Thuiswerkers missen hun collega’s. Op de vraag wat er wordt georganiseerd om het werkplezier op peil te houden werden opvallend vaak het delen van whatsappberichten of chats in bijvoorbeeld Teams genoemd. Een groot deel drinkt online koffie met collega’s of sluit de week samen online af. Ook het kunnen bellen van de leidinggevende of een vaste collega wordt als waardevol ervaren. Diverse mensen hebben een attentie toegestuurd gekregen, zoals een kaart of bloemen en dat wordt gewaardeerd. Helaas is bij bijna een derde van de thuiswerkers  (nog) niets ondernomen om het werkplezier te vergoten. Werk aan de winkel!

* De thuiswerkdruk enquête van Werkdrukverlager is uitgevoerd in Survio en liep van 27 maart tot 20 april 2020. De 24 vragen werden door 242 respondenten volledig ingevuld. 

Door Annemiek Tigchelaar

Deel dit bericht:
Annemiek TigchelaarOnderzoek thuiswerkdruk: een op de twintig maakt zich zorgen of dit vol te houden is.